XXIV. stretnutie detských hematológov, transfúziológov a onkológov

Vážená kolegyňa , vážený kolega,
dovoľujeme si Vás srdečne pozvať na
virtuálne stretnutie
XXIV. stretnutie detských hematológov, transfúziológov a onkológov

22. apríl 2021

BEZ ÚČASTNÍCKEHO POPLATKU

Na stretnutie s Vami sa teší
MUDr. Oksana Fábri, PhD. a RNDr. Martina Oslancová
za koordinačný výbor

Hlavné témy:

01.

Pokroky v detskej onkológii

02.

Poruchy trombocytov

03.

Covid-19 a detský pacient

04.

Laboratórna diagnostika detských hematologických ochorení

05.

Rôzne

Prosím registrujte sa

Registračný formulár

Hlavný organizátor a odborný garant:

Spoluorganizátori:

Koordinátori:

Programový a organizačný výbor:

Slovenská lekárska spoločnosť

Valéria Petrovičová
Cukrová 3, 813 22 Bratislava
Tel: 02/5292 2017, 2019,
petrovicova@sls.sk

JEF AUDIO

Juraj Fedorco
Turnianska 5, 851 07 Bratislava
Tel.: +421 905 681 996
jefaudio@jefaudio.sk
www.jefaudio.sk

Miesto konania:

link na pripojenie, Meeting number a Password

Účastnícky poplatok:

bez účastníckeho poplatku

Rokovací jazyk:

slovenský, český, anglický

Kredity CME:

Podujatie je zaradené do kreditného systému hodnotenia účasti zdravotníckych pracovníkov na sústavnom vzdelávaní, v súlade s Vyhl. MZ SR č. 366/2005 Z.z. Registrovaným účastníkom budú vydané „Potvrdenia o účasti“. Priznaná výška kreditov bude zaregistrovaná v Elektronickom kreditnom systéme ARS CME (www.kreditycme.sk), spravovanom Lekár, a.s.

Pokyny pre prednášajúcich:

– prezentáciu odovzdať 2 dni pred začiatkom podujatia (bude upresnené),
– dodržať stanovenú dĺžku času prezentácie, v opačnom prípade bude po prekročení po 1 min. ukončená !!!

Registrácia účastníkov:

– všetci aktívni aj pasívni účastníci musia byť zaregistrovaní
– prihlasovanie prostredníctvom registračného formulára na mailovej adrese www.detskyhematoonkolog.sk
– otvorenie registrácie od: 15.3.2021
– registrácia možná do: 16.04.2021
– názov prednášky zasielať na adresu fabri.oksana@gmail.com
– prednášky zasielať do: 09.04.2021
– vzor prihlásenia prednášky:
Názov
Autor
Spoluautori
Pracovisko
(Liečba žilovej trombózy u detských pacientov
L. MatiaškO1
K. FabiÁN2
1 Klinika detskej chirurgie FNsP, 2 Klinika detskej hematoonkológie FNsP)

Scroll to Top